Renomovaný britský magazín The Banker v spolupráci s magazínom PWM ocenili Erste Group ako „Najlepšiu privátnu banku v strednej a východnej Európe". Víťazi týchto prestížnych ocenení boli vyhlásení minulý týždeň na slávnostnom galavečeri v Londýne.

„Keďže sme súčasťou veľkej medzinárodnej skupiny, je pre nás prirodzené, že rovnako kvalitné služby, ktoré poskytuje naša materská skupina Erste už takmer dvesto rokov, ponúkame aj my našim klientom. Našou výhodou je, že región strednej a východnej Európy dokonale poznáme. Máme za sebou veľmi silný tím analytikov nielen na Slovensku či vo Viedni, ale aj v centrálach ďalších krajín skupiny Erste,“ povedala Michaela Kaňová, riaditeľka Erste Private Banking na Slovensku. 

Odborná porota pri svojom výbere porovnávala viac ako 120 bánk zo 60 krajín s využitím kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako je správa portfólia, alokácia aktív, due diligence, riadenie rizika, stratégie rastu, zákaznícky servis, etické faktory, obchodné modely, úrovne retencie personálu a inovácie.

„Sme poctení, že The Banker a PWM ocenili našu dlhú tradíciu v poskytovaní služieb privátneho bankovníctva na najvyššej úrovni v strednej a východnej Európe," uviedol Wolfgang Traindl, riaditeľ privátneho bankovníctva a inštitucionálnych klientov v Erste Group. „Bez ohľadu na to, na ktorom trhu naši klienti sídlia, dostanú individuálnu podporu a investičné poradenstvo na najvyššej úrovni. To všetko pri plnom využití prísnych miestnych aj medzinárodných kritérií v oblasti vzdelávania a výberu našich privátnych bankárov.“

Skupina Erste poskytuje služby privátneho bankovníctva na šiestich bankových trhoch 16 tisíc bonitným klientom s celkovou hodnotou ich majetku vo výške takmer 17 miliárd eur. Prestížne ocenenie „Najlepšia privátna banka v strednej a východnej Európe“ od časopisu The Banker a PWM získala tretí rok po sebe. Bankovú skupinu tiež nedávno označil ako „Najlepšiu banku v strednej a východnej Európe pre Wealth Management" aj časopis Euromoney.

Časopis The Banker, vydávaný skupinou Financial Times Group so sídlom v Londýne, je mesačník špecializujúci sa na bankový sektor, ktorého ocenenia a rankingy sú uznávané ako štandardy v medzinárodnom bankovníctve. PWM Professional Wealth Management, ktorý je tiež súčasťou Financial Times Group, poskytuje informácie a analýzy o produktoch, vývoji na trhoch, daňovej problematike a fondoch pre vysoko bonitných jednotlivcov.

Erste Group je popredný poskytovateľ finančných služieb vo východnej časti EÚ. Približne 46 700 zamestnancov poskytuje služby 15,7 miliónom klientov vo viac než 2 700 pobočkách v 7 krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko). Ku koncu 1. polroka 2016 vykazovala Erste Group aktíva vo výške 204,5 miliardy Euro a čistý zisk 841,7 milióna Euro a core capital koeficient (CET1, Basel 3, phased-in) na úrovni 13,3 %.