• Historicky najlepšie podmienky pre emisiu s tak dlhou dobou splatnosti
  • Silný záujem domácich investorov

Slovenská sporiteľňa, člen Erste Group, ako jeden z vedúcich manažérov participovala na úspešnej syndikovanej emisii slovenských štátnych dlhopisov. Hodnota emisie dlhopisov splatných 21. januára 2031 s kupónom 1,625 % p. a. je 1 miliarda eur. Slovenská republika má rating A2/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch – všetko stabilný výhľad). O dlhopisy prejavili záujem najmä investori z Nemecka, Slovenska a Veľkej Británie. Z pohľadu typu investorov prejavili najväčší záujem investičné fondy a banky.

„Teší nás výsledok dosiahnutý pri emisii štátnych dlhopisov s takouto splatnosťou. Riziková prirážka dosiahla 38 bázických bodov nad úrokové swapy, čo predstavuje pre takúto splatnosť pre Slovensko historicky najnižší výnos. Myslím si, že to potvrdzuje pozitívne vnímanie Slovenska zo strany inštitucionálnych investorov. Celkový výnos pri emisnej cene 99,894 % predstavuje 1,633 % ročne. Spolupráca Slovenskej sporiteľne s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity pri vydávaní štátnych dlhopisov, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, pomáha znižovať náklady na financovanie štátu,“ uviedol Róbert Herbec z odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne.

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov, Komplexné bankové služby poskytuje v 292 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.