Own card

Do you want to stand out andvbe cool?
Select your own payment card image

Own card

Do you want to stand out andvbe cool?
Select your own payment card image

Choice of image

Choose a picture from our gallery. If you did not choose a design from the image gallery, you can design your own image yourself.

Visiting a branch

Make avnote of the card code from the gallery and visit any of our branches. If you choose your own card design, we will send the card identification number by e-mail.

Design your own debit card image

  1. Na kartu si môžeš vložiť vlastný obrázok, alebo použiť niektorý z obrázkov našej galérie.
  2. Ak splníš podmienky pre výber vlastného obrázku, do 3 pracovných dní ti pošleme mail o schválení tvojho dizajnu.

Important documents