Cezhraničný
platobný styk

Posielajte peniaze do a zo zahraničia
alebo v cudzej mene v rámci Slovenska

Cezhraničný
platobný styk

Posielajte peniaze
do a zo zahraničia
alebo v cudzej mene
v rámci Slovenska

Cezhraničné prevody

  • Cezhraničný prevod vykonáme na základe vášho platobného príkazu alebo v prospech vášho účtu v našej banke,
  • v domácej alebo cudzej mene do a zo zahraničia,
  • v cudzej mene do a z inej banky na Slovensku.

Výhody Slovenskej sporiteľne

  • rozsiahla sieť korešpondenčných bánk
  • zapojenie do siete SWIFT
  • distribučné cesty podľa vášho výberu – pobočka alebo elektronické služby
  • dlhoročné skúsenosti v oblasti cezhraničného platobného styku
  • členstvo v medzinárodnej bankovej skupine Erste Group

V akých menách vykonávame cezhraničné prevody?

AUD, CAD, CZK, CNY, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD.

V menách AUD, CNY, HKD, JPY a RUB urgentné prevody nevykonávame.

Šeky

Od 1. 2. 2010 neprijímame od klientov bankové šeky na inkaso a ani ich nevykonávame.

Od 1. 9. 2017 neprijímame platobné príkazy na vykonanie cezhraničných prevodov, v ktorých je uvedený spôsob prevodu šekom k osobnému prevzatiu alebo šekom na adresu príjemcu, a takéto cezhraničné prevody nevykonávame.

IBAN kalkulačka

Nesprávne zadané predčíslie/číslo účtu. IBAN nie je možné vypočítať.

Číslo účtu vo formáte IBAN:

{iban}

IBAN validátor

Zadaný IBAN je platný

Zadaný IBAN nie je platný

Výpočet slúži len na informatívne účely a nezaručuje, že dané číslo účtu v skutočnosti aj existuje.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty