Ekonomický softvér podporujúci Databanking Slovenskej sporiteľne

Zoznam spoločností poskytujúcich účtovný a ekonomický softvér podporujúci Databanking Slovenskej sporiteľne

POHODA

STORMWARE s.r.o.

Ekonomický a informačný systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a veľké firmy z radov fyzických i právnických osôb. Je odvetvovo neutrálny a vhodný pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou, obchodom a poskytovaním služieb, pre slobodné povolania a neziskové organizácie.

Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov, majetkovú evidenciu a vyhovie platcom i neplatcom DPH. Obsahuje tiež pobočkové spracovanie údajov, homebanking, obchodovanie na internete i predaj zásob pomocou zabudovanej predajne alebo pomocou modulu pre offline maloobchodný predaj. Podporuje cudzie meny vrátane automatického načítania kurzového lístka a tiež umožňuje sledovanie salda.

Rôzna použitá technológia a rôzna úroveň funkcií obsiahnutá v systéme POHODA dáva spolu s ponukou niekoľkých variantov (Mini, Lite, Standard, Profi, Premium, Komplet a Jazz), radov (POHODA, POHODA SQL a POHODA E1) a sieťových verzií svojim existujúcim i budúcim užívateľom priestor pre výber toho najvhodnejšieho riešenia.

FINUS

ANASoft APR, s.r.o.

Komplexný ekonomický informačný systém pokrývajúci činnosti firiem a organizácií, zabezpečuje evidenciu ekonomických a finančných tokov a vzájomné previazanie výsledných údajov.

Podpora databankingu v systémoch Domus/Finus

DOMUS

ANASoft APR, s.r.o.

Komplexný informačný systém pokrývajúci všetky činnosti správcu bytových a nebytových priestorov. Systém je vhodný predovšetkým pre: bytové družstvá, bytové podniky, výrobcov tepla, komerčné spoločnosti spravujúce byty.

Podpora databankingu v systémoch Domus/Finus

DATALOCK W

Asseco Solutions, a.s.

Ekonomický informačný systém vhodný pre podnikateľov ale aj rozpočtové a príspevkové organizácie, hnutia a nadácie.

Money S3 10.010

CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Ekonomický systém pre vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva a mzdovej evidencie. Je určený pre živnostníkov, malé a stredné firmy, účtovníkov a neziskové organizácie. Umožňuje prepojenie na registračné pokladnice, spracovanie XML, služby homebankingu a Databankingu.

ELALL 3.7

ELALL spol. s r.o.

Kompletný ekonomický informačný systém (účtovníctvo, sklady, mzdy, majetok), určený pre malé a stredné firmy, zabezpečujúci všetky funkcie potrebné na vedenie ekonomickej agendy v súlade s platnou legislatívou. Zároveň sú podporované i nástroje na okamžité spracovanie údajov v reálnom čase, ako napr. prepojenia s elektronickým bankovníctvom (Databanking Slovenskej sporiteľne), prepojenia na elektronickú poštu, aplikácie MS Office a pod., dostupné v rámci prostredia MS Windows.

SRS 2000

EMEL BRATISLAVA, s.r.o.

SRS 2000 je komplexný ekonomický informačný systém na riadenie a správu podniku, je otvorený a modulárny, umožňuje rýchlu, ergonomickú a bezpečnú prácu s údajmi, informáciami. Poskytuje možnosť sledovať všetky činnosti v reálnom čase, umožní okamžitý prehľad o stave zdrojov podniku i riešenie na ich riadenie a správu. Systém poskytuje štandardné moduly (Podvojné účtovníctvo, Sklady a predaj, Mzdy a personalistiku...) alebo moduly, vytvorené na základe požiadaviek klienta. Jeho otvorenosť umožňuje prispôsobiť softvér na požiadavky klienta a nastaviť špecifiká, ktoré vyhovujú jednotlivým užívateľom. Program je postavený na architektúre klient/server , čo umožňuje jeho použitie v malých, ale aj vo veľkých podnikoch.

HUMAN, HUMANET

HOUR, spol. s r. o.

Ekonomický informačný systém vhodný pre podnikateľov ale aj rozpočtové a príspevkové organizácie, hnutia a nadácie.

EKO

IFOsoft v.o.s.

EKO – komplexný ekonomický informačný systém na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva a mzdovej agendy. Je určený pre živnostníkov, malé a stredné firmy, účtovníkov. Umožňuje prepojenie na registračné pokladnice, prepojenie ekonomického softvéru na služby elektronického bankovníctva.

OCU – programové vybavenie určené pre obecné úrady. Obsahuje špeciálnu verziu podvojného účtovníctva.

OMEGA – podvojné účtovníctvo

KROS a.s.

OMEGA predstavuje komplexné riešenie v oblasti vedenia účtovnej agendy a podvojného účtovníctva. Umožňuje spracovať skladové hospodárstvo, fakturáciu, dlhodobý a krátkodobý majetok, cestovné príkazy, evidenciu jázd a ostatné podporné evidencie.

Jednotlivé moduly je možné kombinovať a zostaviť priamo na mieru potrebám firmy. Pre väčšie firmy je vhodná SQL a sieťová verzia (online/offline prepojenie s pobočkami). Manažérske a tlačové výstupy pomáhajú pri riadení firmy. Účtovníci ocenia zjednodušené účtovanie pomocou automatických vzorov a predkontácií, ktoré zrýchli prácu a eliminuje zbytočné chyby. V jednotlivých moduloch programu je možné vykonať akékoľvek spätné opravy.

Program umožňuje prepojenie s registračnými pokladnicami, fiškálnym modulom a služby homebankingu (Databanking Slovenskej sporiteľne).

Podpora databankingu v systéme Omega

Ekonomická agenda SQL

MK-soft, s.r.o.

Komplexne spracované agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva, skladu a miezd.