Komoditný swap

Zabezpečte sa proti výkyvom:

 • získate prístup na hlavné európske a americké komoditné burzy
 • máte možnosť znížiť si náklady/zvýšiť si profit podľa vývoja na komoditných trhoch

Výhody Komoditného swapu

 • umožňuje vám zníženie rizika spojeného so zmenou ceny určitej komodity na vopred zvolené obdobie,
 • komoditami môžu byť napr.:
  • vzácne a priemyselné kovy,
  • agrokomodity,
  • energetické médiá,
 • swap je možné uzavrieť aj na agregovaný ukazovateľ vývoja trhových cien komodít – komoditný index,
 • proti zmenám trhovej ceny podkladového aktíva sa poistíte platbou fixných úhrad,
 • swapy sú vysporiadané v hotovosti po započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov,
 • môžete ich uzavrieť iba v hlavných svetových menách,
 • min. objem obchodu je 25 000 eur.

Pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Súvisiace produkty