Ostanú v používaní platobné symboly (variabilný, špecifický, konštantný) aj po 30. 1. 2016?

Áno,prípade jednorazových úhrad bude mať platiteľ možnosť vyplniť platobné
symboly tak ako doteraz. Platiteľ aj príjemca tieto údaje spracuje zo SEPA XML
výpisu (CAMT.053) z EndToEndId.

V prípade úhradového súboru pain.001 alebo inkasného súboru pain.008, je nutné použiť dohodnutú konvenciu pre platobné symboly v poli EndToEndId (Referencia platiteľa): /VS0123456789/SS0123456789/KS0123