Ma nový systém platieb pre moju firmu nejaké riziká?

Riziko
vyplývajúce z nepripravenosti klienta generovať zo svojho účtovníctva SEPA úhrady a SEPA inkasá vo formáte SEPA XML bolo minimalizované prechodným obdobím, počas ktorého SLSP môže klientom poskytovať tzv. konverziu starých formátov. Toto prechodné obdobie stanovené pre poskytovateľov platobných služieb Európskou komisiou pre platobný styk končí 01.02.2016.