Existujú limity na výšku jednej úhrady v súbore úhrad SEPA XML?

Suma, ktorá sa dá umiestniť do SEPA XML štruktúry môže mať maximálne 11 miest (z toho dve desatinné), t.j. od 0.01 EUR až do 999999999.99 EUR.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť