Do kedy môžem realizovať úhrady v CC formáte?

Slovenská sporiteľňa aj ostatné banky sú oprávnené poskytovať konverziu starých úhradových súborov počas prechodného obdobia, ktoré končí 01.02.2016. Od tohto termínu musí platiteľ úhradu zaslať vo formáte ISO 20022 XML správy pain.001.01.03. Popis štruktúry úhradového súboru nájdete tu. U dodávateľa Vášho účtovného systému zistite, či ste pripravení generovať úhradový súbor v tejto štruktúre. V prípade potreby otestovať úhradový súbor pain.001.01.03 sa obráťte na klientske centrum Sporotel.