Čo upravuje vzťah medzi inkasantom a bankou inkasanta?

SLSP ako banka kreditora spracováva inkasá kreditora výlučne na základe zmluvného vzťahu. Pred vstupom do zmluvného vzťahu SLSP vyhodnocuje minimálne dvojročnú históriu klienta v banke a aktuálny finančný rating klienta, prípadne prepojenej skupiny.