Čo sa stane so starým číslom účtu našej firmy?

Číslo účtu Vašej spoločnosti sa nemení. Dochádza len k zmene formy zobrazenia čísla účtu v medzinárodne štandardizovanej forme, t.j. z BBAN(u) na IBAN.

Banka už dnes zobrazuje Vaše číslo účtu v tvare IBAN, a to vo výpise účtu formát A4 alebo SEPA XML. Číslo Vášho účtu v tvare IBAN je uvedené aj v Internetbankingu.

IBAN je možné vypočítať použitím IBAN kalkulačkytu