Čo je to SEPA inkaso?

SEPA inkaso je platobný nástroj, pri ktorom sú finančné prostriedky odpísané z účtu Platiteľa a pripísané na účet Príjemcu v rovnaký deň.

Účet Platiteľa a účet Príjemcu inkasa sú vedené bankami v rámci SEPA krajín.

Mena SEPA inkasa je euro.

Oproti slovenskému inkasu SEPA inkaso nepozná parameter počtu dní opakovania v prípade nedostatočného krytia na účte Platiteľa. Na začiatku dňa splatnosti SEPA inkasa SLSP skontroluje na účte platiteľa nastavenie ochrany účtu, existenciu platného súhlasu s inkasom,jeho parametre a finančné krytie. V prípade nedostatočného krytia je SEPA inkaso zamietnuté. Platiteľ a kreditor sa musia dohodnúť na spôsobe vysporiadania.