Čo je potrebné na realizáciu SEPA inkasa?

Pre úspešnú realizáciu SEPA inkasa je nevyhnutné oprávnenie Inkasanta v podobe mandátu, ktorým Platiteľ inkasa udeľuje Inkasantovi právo na zasielanie jednorazových alebo
opakovaných inkás. Platiteľ inkasa - inkasovaný podpisuje SEPA mandát priamo u inkasanta.

Na základe SEPA Mandátu a v nej uvedenej Referencie mandátu si Platiteľ - klient SLSP zriadi Súhlas s inkasom, pričom má možnosť stanoviť si limit,periodicitu a dobu platnosti Súhlasu s inkasom.