Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu.

Každá krajina EÚ má stanovenú národnú dĺžku a štruktúru čísla účtu v tvare IBAN, ktorý sa skladá z:

  • kódu banky(identifikačný kód),
  • predčíslia,
  • základného čísla účtu.

Národný formát má fixnú dĺžku.
V EÚ je počet znakov čísla účtu vo formáte IBAN od 11 do 34.

Dĺžka IBAN-u pre Slovensko je vždy 24 znakov.

Prepočet čísla BBAN Vášho účtu môžete realizovať tu .