Chcem si na svojom firemnom účte v SLSP zriadiť inkaso v schéme B2B, je to možné?

SLSP je ku schéme B2B prihlásená ako účastník platobného styku pri Národnej Banke Slovenska. Váš firemný účet je dostupný pre SEPA inkaso B2B výlučne v pre Inkasantov - klientov týchto slovenských bánk GIBA SK BX Slovenská sporiteľňa, a.s.SUBA SK BX Všeobecná úverová banka, a.s.TATR SK BX Tatra banka, a.s.UNCR SK BX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankySLZB SK BA Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.LUBA SK BX Sberbank Slovensko, a.s. OTPV SK BX OTP Banka Slovensko, a.s. CEKO SK BX Československá obchodná banka, a.s.KOMB SK BA KOMERČNÍ BANKA, A.S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKYBREX SK BX mBank S.A., pobočka zahraničnej bankyOBKL SK BA Oberbank AG  pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike