Ako rýchlo a za aký poplatok môžem poukázať peňažné prostriedky v mene EUR a CZK obchodnému partnerovi, ktorý má účet vedený v Českej sporiteľni, a.s.?

Štandardný prevodný príkaz s aktuálnym dňom splatnosti predložený klientom SLSP v mene EUR najneskôr do 14:30 hod. a v mene CZK do 15:00 hod. bude zrealizovaný na ťarchu účtu platiteľa v deň jeho predloženia a poukazované prostriedky budú pripísané v prospech účtu príjemcu vedeného v ČSAS  v priebehu toho istého dňa, pričom poplatok za takýto prevod je € 0,15 (prevodný príkaz predložený banke elektronicky) resp. € 1,20 (prevodný príkaz predložený banke na obchodnom mieste). Viac informácií nájdete v Sadzobníku.Povinné náležitosti Platobného príkazu sú uvedené v Podmienkach vykonávania platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a.s.