Ako môžem zjednodušiť a zautomatizovať komunikáciu s bankou?

V prípade, že máte aktivovanú niektorú zo služieb elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne (Business 24 alebo MultiCash), získavate veľa možností, ako eliminovať manuálne operácie pri účtovaní obratov na účte do Vášho účtovníctva alebo zrýchliť a zjednodušiť vytváranie platobných príkazov, alebo správu Vašich účtov.

• doručovanie elektronických výpisov z účtov cez služby elektronického bankovníctva o rôzne formáty výpisov – PDF ako presná kópia papierového výpisu alebo dátové formáty určené priamo na import do Vášho účtovného systému bez potreby manuálneho pretypovávania obratov z papierového výpisu o XML výpis vo formáte camt.053 – elektronický výpis, ktorý bol zavedený v súvislosti  prechodom na SEPA a spĺňa požiadavky jednotného národného formátu XML výpisu (popis na www.sbaonline.sk) o cez všetky kanály elektronického bankovníctva, prípadne zasielanie emailom

• importovanie platobných príkazov: v každej službe elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne je možné komfortne importovať platobné príkazy v dátových formátoch. Pre import platobných príkazov doporučujeme používať formáty dát vo forme XML, ktoré boli zavedené ako štandard prechodom na SEPA 

• hromadné spracovanie platobných príkazov: ponúkame Vám aj možnosť  zasielať v službách elektronického bankovníctva väčšie množstvo platobných príkazov formou súboru, ktorý pošlete cez elektronické služby priamo do banky

• v rámci prechodného obdobia vykonávame pre klientom bezplatnú konverziu z dátových formátov, ktoré boli zavedené ešte pred prechodom na SEPA, na SEPA formáty. Konverziu budeme vykonávať až do konca prechodného obdobia 1.2.2016   

• integrovanie služieb elektronického bankovníctva priamo do Vašich systémov – Databanking