Ak nám niekto pošle peniaze zo zahraničia a zadá starý formát účtu, prídu nám peniaze po 30. 1. 2016?

Odporúčame Vám Vašim partnerom v zahraničí oznámiť Vaše bankové spojenie v tvare IBAN aBIC: GIBASKBX. V tomto tvare tiež uvádzajte číslo Vášho účtu v zmluvnej dokumentácii, ako aj pri fakturácii.

Vaše bankové spojenie v tvare IBAN a BIC je použiteľné aj pre zahraničné úhrady v cudzej mene alebo mimo SEPA krajín.