Talent sa prejaví aj napriek vojne.
Žiaci virtuálnej školy School To Go uspeli s projektom pre NASA.

Virtuálna škola School To Go pomáha ukrajinským deťom.

Začalo sa to rýchlo a živelne. Alebo ako sami hovoria – na pankáča. Keď vypukla vojna na Ukrajine, zakladatelia School To Go sa ihneď rozhodli pomôcť deťom, ktoré zo dňa na deň stratili možnosť chodiť do školy. Svoju vzdelávaciu online platformu preložili do ukrajinčiny, našli prvých dobrovoľníkov, koordinátorov, učiteľov.„A na ôsmy deň po začiatku vojny sa začala výuka,“ hovorí Rudolf Tesár, ktorý spolu s Pavlom Riškom stojí za vznikom projektu School To Go. Obaja sú zakladateľmi a majiteľmi startupu Soficreo a venovali sa vývoju vzdelávacej platformy Teemea, ktorú už počas pandémie covidu využívali tisíce detí na Slovensku, v Česku a Poľsku. Po vypuknutí vojny spravili viacero úprav a prispôsobili ju novej situácii. Na propagáciu využívali najmä sociálne siete. „Pomohol nám aj Červený kríž – vytlačili sme letáčiky, ktoré rozdávali na hraniciach na východnom Slovensku, keď matky s deťmi utekali pred vojnou,“ hovorí Riška. Záujem bol veľký. Za vyše dva roky využilo ich online školu približne 3 500 žiakov. Teraz sa na ich portál denne pripája 700 až 800 ukrajinských detí žijúcich v 42 krajinách sveta, ktorým sa venuje 27 učiteľov.

 


Všetkých jedenásť ročníkov

Od začiatku kládli veľký dôraz na kvalitu. Chceli deťom ponúknuť plnohodnotné vzdelávanie s rovnakými parametrami, ako keby reálne chodili do školy. „Pokrývame všetky ročníky primárneho a sekundárneho vzdelávania na Ukrajine – od prvého po jedenásty ročník, teda od šiesteho po sedemnásty rok života,“ vysvetľuje Tesár.

„Nejde len o nejaké online kurzy, doučovanie či voľnočasové štúdium. Škola je nastavená tak, aby spĺňala štandardy ukrajinského vzdelávacieho systému. Deti získajú osvedčenie o tom, aké predmety študovali, v akej kvalite a s akým výsledkom. Ak splnia stanovené podmienky, vďaka našim partnerským školám na Ukrajine automaticky získajú štátny certifikát, čo je obdoba nášho vysvedčenia. Plnohodnotne si tak nahrádzajú školskú dochádzku,“ približuje. Vyučovanie zohľadňuje potreby detí i situáciu, v ktorej sa práve nachádzajú. Hoci prioritou sú živé hodiny a interakcia s učiteľmi a spolužiakmi, vojnové okolnosti to nie vždy umožňujú. V takom prípade dostanú deti zadania a škole sa venujú vtedy, keď môžu. „To je typické napríklad pre deti z východnej Ukrajiny. Ale aj vtedy je zabezpečené, aby raz – dvakrát týždenne mali konzultácie s učiteľom a dostali spätnú väzbu na to, ako sa im darí osvojiť si učivo,“ hovorí Tesár.

 


Preverujú učiteľov aj deti

Okrem klasického dopoludňajšieho vyučovania, ktoré využívajú najmä deti z východnej Ukrajiny, ponúka School To Go aj ďalšie vzdelávacie formáty pre deti, ktorých rodiny utiekli pred vojnou do zahraničia a navštevujú tam miestne školy. „Pre ne máme popoludňajšie doplnkové vzdelávanie s limitovaným počtom predmetov – napríklad dieťa v Nemecku chodí dopoludnia do miestnej školy a popoludní môže študovať vybrané predmety špecifické pre Ukrajinu. A ďalší formát je víkendové vyučovanie pre deti, ktoré sa potrebujú doučiť predmet, ktorému napríklad v miestnom jazyku úplne nerozumeli,“ vraví Tesár.

Popri vzdelávaní dbajú aj na bezpečnosť. Dôkladne si preverujú učiteľov a prijatiu detí do ich virtuálnej školy predchádza registrácia, pohovory s rodičmi a overenie ich identity. „Sme v hybridnej vojne, musíme dávať pozor. Pravidelne zaznamenávame snahy ruských hackerov nabúrať sa do nášho systému, preto je osobný prístup dôležitý, aby sme zaistili bezpečnosť detí, rodičov a učiteľov, ktorí už na platforme sú,“ vysvetľuje Tesár.

Zdražel olej, podpora klesla

Tesár a Riška vložili do projektu svoju vzdelávaciu platformu a znášajú všetky náklady spojené s jej prevádzkou. Čoskoro však zistili, že na fungovanie School To Go budú potrebovať aj financie z externých zdrojov. Preto založili neziskovú organizáciu a pustili sa do fundraisingu. Dary od jednotlivcov a spoločností im na niekoľko mesiacov postačovali. „Potom sme už mali problém získavať financie od privátnych donorov. Aj nálada v spoločnosti sa preklápala z veľkej chuti a ochoty pomôcť k tomu, že už stačilo, lebo máme drahý olej,“ spomína Riška.

V tom čase sa im podarilo získať prostriedky od Zastúpenia Európskej komisie v Kyjeve, vďaka ktorým mohli financovať celý projekt na ďalších 22 mesiacov. Od schválenia podpory po jej čerpanie však vznikla medzera niekoľkých mesiacov, ktorú potrebovali vykryť. Vtedy im pomohla Sociálna banka Slovenskej sporiteľne v rámci svojho programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky. „Dostali sme preklenovací úver, bol to zlomový moment, pomohlo nám to fungovať ďalej,“ vraví Riška. Spolupráca so Slovenskou sporiteľňou však pre nich má aj širší rozmer, môžu využívať pomoc rôznych poradcov, mentorov, koučov, či sa zúčastňovať vzdelávacích programov zameraných na podnikateľské aktivity v sociálnej oblasti. „V tom je veľká pridaná hodnota spolupráce so Slovenskou sporiteľňou,“ pochvaľuje si Tesár.

Vyhrali súťaž NASA

Zakladatelia School To Go teraz pripravujú víziu projektu na nasledujúci školský rok a hľadajú spôsob, ako zabezpečiť jeho finančnú udržateľnosť. Grant od Zastúpenia Európskej komisie v Kyjeve, z ktorého sú hradené všetky mzdy a výdavky na učiteľov, totiž v septembri skončí. Sú však odhodlaní pokračovať. Povzbudzujú ich výsledky, ktoré škola, učitelia a deti už dosiahli. 

„Naše deti pracujú na množstve praktických úloh, ktoré im často adresujú medzinárodné inštitúcie. Teraz napríklad vyhrali súťaž NASA a vytvorili laboratóriá, ktoré na jeseň Space X dopraví na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Dokázali to deti, ktoré sa ešte pred pár mesiacmi skrývali pred bombardovaním. Niekoľko našich učiteľov bolo na Ukrajine nominovaných na učiteľské ocenenie, jeden z nich dokonca vyhral a je nominovaný na medzinárodnú učiteľskú cenu,“ vyratúva Tesár.

„To je ukážka toho, že keď vytvoríte podmienky, hoci v kríze a ťažkej situácii, talent sa znova prejaví,“ dodáva. Vo svojom projekte vidia hlboký ľudský zmysel, a zároveň im umožňuje nahliadnuť do spôsobu vzdelávania v núdzových situáciách a hľadať preň softvérové riešenia. „Nesie to v sebe milión problémov a v tej istej chvíli aj milión príležitostí, ako urobiť dobrý projekt aj pre takúto cieľovú skupinu,“ vraví Tesár.

Ste neziskovka alebo sociálny podnik a máte merateľný pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť? Zapojte sa do Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky. Usmerníme vás, ako získať vhodné úverové financovanie na zefektívnenie vašej činnosti, preklenutie obdobia nedostatku financií a zväčšenie vášho dosahu na spoločnosť či krajinu.