Krátkodobé termínované vklady

Krátkodobé termínované vklady slúžia na krátkodobé zhodnotenie vašich voľných peňažných prostriedkov (od 1 dňa do 1 roka):

  • dohodnutie individuálnych termínov viazanosti podľa vašich potrieb
  • dohodnutie individuálnej úrokovej sadzby
  • pohodlné telefonické uzatvorenie obchodu bez nutnosti vašej fyzickej prítomnosti v banke
  • ochrana vkladu v zmysle zákona o ochrane vkladov