Komoditné riziko

 

  • eliminujte riziko spojené s fluktuáciou cien energií, pohonných hmôt, kovov alebo iných komodít
  • obchodujte s emisnými kvótami

Kompletná ponuka pre vás