Úver z úverovej linky EIB na podporu malých a stredných podnikov, veľkých firiem a subjektov z verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

 • financovanie investičných projektov
 • poskytnutie prevádzkového kapitálu
 • zvýhodnená úroková sadzba

Účel, podmienky a výhody úveru z úverovej linky EIB

 • slúži na podporu investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu,
 • je určený pre subjekty podnikajúce/pôsobiace na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie:
  • malé a stredné podniky do 250 zamestnancov,
  • veľké firmy od 250 do 2 999 zamestnancov,
  • spoločnosti nad 3 000 zamestnancov,
  • subjekty z verejného a neziskového sektora,
 • maximálna výšky úveru je 12,5 mil. eur,
 • maximálna výška projektových nákladov je 25 mil. eur,
 • minimálna splatnosť úveru je 2 roky pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov a veľké firmy od 250 do 2 999 zamestnancov, 4 roky pre spoločnosti s viac ako 3 000 zamestnancami a 5 rokov pre subjekty z verejného a neziskového sektora,
 • projekt musí byť zrealizovaný do 3 rokov pri malých a stredných podnikoch do 250 zamestnancov, veľkých firmách od 250 do 2 999 zamestnancoch a spoločnostiach nad 3 000 zamestnancov a do 5 rokov pri subjektoch z verejného a neziskového sektora,
 • úroková sadzba je znížená o 0,28 % ročne,
 • projekt môže zahŕňať nákup hmotných aktív, investície do nehmotných aktív a prevádzkové financovanie,
 • úver poskytujeme aj na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách a cez odbor verejného a neziskového sektora Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty