Úver z úverovej linky CEB na podporu
energetickej efektívnosti v bytových domoch


Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty
a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

 • úver pre bytové domy v správe bytových správcov a v správe spoločenstva vlastníkov bytov a NP (SVB) na podporu projektov energetickej efektívnosti
 • zvýhodnená úroková sadzba

Úver z úverovej linky CEB na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

 • úver pre bytové domy v správe bytových správcov a v správe spoločenstva vlastníkov bytov a NP (SVB) na podporu projektov energetickej efektívnosti
 • zvýhodnená úroková sadzba

Účel, podmienky a výhody úveru z úverovej linky CEB

 • slúži na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytových domoch,
 • je určený pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB),
 • maximálna výška úveru na projekt je 850 tis. eur,
 • požadovaná minimálna úroveň energetických úspor musí dosiahnuť 15 %,
 • z úveru nemôžete financovať:
  • investície do nových budov, ktoré už spĺňajú nové štandardy, energetickej efektívnosti.
 • úroková sadzba je znížená o 0,20 % ročne,
 • úver poskytujeme aj na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ.

Súvisiace produkty