Úver na zlepšenie
energetickej hospodárnosti
bytových domov s podporou NDF II.


Získajte výhodný úver na zvýšenie energetickej hospodárnosti bytových domov

Úver na zlepšenie
energetickej hospodárnosti
bytových domov
s podporou NDF II.


Získajte výhodný úver na zvýšenie
energetickej hospodárnosti bytových domov

Účel, podmienky a výhody úveru

  • slúži na podporu projektov zvýšenia energetickej hospodárnosti v bytových domoch,
  • je určený pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB),
  • účelom úveru je celková rekonštrukcia bytového domu,
  • maximálna splatnoť úveru až 30 rokov,
  • požadované zvýšenie energetickej hospodárnosti bytového domu nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov,
  • zvýhodnená úroková sadzba.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty