Financovanie pohľadávok

 

  • riešenia na prefinancovanie vašich pohľadávok s odloženou splatnosťou
  • máte financie viazané v domácej alebo zahraničnej pohľadávke? predajte pohľadávku banke a preneste na nás riziko platobnej neschopnosti , alebo platobnej nevôle odberateľov
  • klient má k dispozícii finančné prostriedky pred dátumom splatnosti
  • vytvára sa priestor pre nové obchody s možnosťou dodatočných výnosov

Kompletná ponuka pre vás