Elektronické bankovníctvo

 

  • spravujte svoje financie spoľahlivo, kedykoľvek a kdekoľvek (24/7)
  • integrujte služby elektronického bankovníctva priamo do Vašich systémov
  • flexibilná definícia užívateľských oprávnení a limitov
  • napojenie účtovníckych programov priamo na banku formou importov a exportov údajov v elektronických dátových štruktúrach

Kompletná ponuka pre vás