Karty

Vkladová Business karta

  • len na vklady hotovosti prostredníctvom vkladových bankomatov,
  • 1 ks bez poplatku pre Business účet, Business 20/50/120, Bežný účet pre neziskový sektor, FARNOSŤ,
  • štandardný poplatok 0,50 €/mesačne.

Vlastná karta

  • vyberte si vlastný obrázok alebo logo na kartu,
  • 1 ks bez poplatku pre Business účet, Business 20/50/120,
  • štandardný poplatok 5 € za obrázok.