Analytici banky

Mária Valachyová

Mária Valachyová

hlavná ekonómka

Mária Valachyová vedie analytický tím Slovenskej sporiteľne 7 rokov, pričom analýzam a ekonómii v bankovom sektore sa venuje 15 rokov. Hlavnými oblasťami jej práce sú slovenská ekonomika, slovenský bankový trh a prieskumy trhov. Študovala na Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe, so zameraním na menovú politiku, ekonometriu a ekonomiku tranzitívnych krajín. Predtým vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

tel.: +421 911 891 102

valachyova.maria(at)slsp.sk

Katarína Muchová

Matej Horňák

analytik

Matej Horňák sa venuje analýze makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky. Absolvoval štúdium Hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Inžiniersku prácu venoval štrukturálnej analýze slovenskej ekonomiky a skúmaniu vzťahu priemyslu a služieb. Ako výskumný asistent pôsobil v Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, v Slovenskej sporiteľni pracuje od februára 2020.

hornak.matej1(at)slsp.sk

Katarína Muchová

Matej Bašták

analytik

Matej Bašták sa zaoberá hlavne analýzami slovenského bankového sektora a finančných trhov. Magisterské štúdium vo finančnom odbore ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave a na University of Groningen v Holandsku. Svoju kvalifikáciu si v témach investovania a finančnej analýzy neskôr rozšíril úspešným absolvovaním prestížneho programu CFA. Súčasťou analytického tímu Slovenskej sporiteľne je od roku 2017.

tel.: +421/2/48 62 84 13

bastak.matej(at)slsp.sk