Grantový program
pre zamestnancov
Budúcnosť je vaša
2022/2023

Grantový program

pre zamestnancov
Budúcnosť je vaša 2022/2023

V roku 2022 nadácia vyhlásila druhý ročník grantového programu s názvom Budúcnosť je vaša pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne, ktorí predkladali projekty v spolupráci s neziskovými organizáciami.

Spolu bolo podporených 12 zamestnaneckých projektov v celkovej výške 50 310 eur.

Základné informácie o grante

  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne 17. 10. 2022 – 13. 11. 2022 pre projekty s realizáciou v roku 2023
  • oblasti podpory: vzdelávanie, udržateľnosť a zdravý životný štýl
  • hodnotiace kritériá: miera zapojenia zamestnanca, veľkosť cieľovej skupiny, zrozumiteľnosť projektu, efektívnosť rozpočtu, udržateľnosť a kreativita
  • výška podpory: 3 000 – 5 000 eur
  • šesťčlenná hodnotiaca komisia vybrala na podporu 12 projektov zamestnancov

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie:

  • Lenka Pauliny – 0910 684 607
  • Pavla Mašková – 0910 684 475
  • nadacia@slsp.sk