Grantový program
pre zamestnancov
Budúcnosť je vaša
2023/2024
Grantový program

pre zamestnancov
Budúcnosť je vaša 2023/2024

Aj v roku 2023 nadácia vyhlásila tretí ročník grantového programu s názvom Budúcnosť je vaša pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne, ktorí môžu predkladať projekty v spolupráci s neziskovými organizáciami. Nadácia Slovenskej sporiteľne v tomto grantovom programe rozdelí 50 000 eur. 

Základné informácie o grante

  • Program je otvorený pre podávanie žiadostí v termíne 16. 10. 2023 – 12. 11. 2023 pre projekty s realizáciou v roku 2024
  • Oblasti podpory: vzdelávanie, udržateľnosť a zdravý životný štýl
  • Hodnotiace kritériá: miera zapojenia zamestnanca, veľkosť cieľovej skupiny, zrozumiteľnosť projektu, efektívnosť rozpočtu, udržateľnosť a kreativita
  • Výška podpory: 3 000 – 5 000 eur

 

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie:

  • Lenka Pauliny – 0910 684 607
  • Pavla Mašková – 0910 684 475
  • nadacia@slsp.sk