Zamestnanecký program Euro k euru 2018


Program je určený na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú
k zvýšeniu kvality života v komunitách. Zmysluplné projekty
podporíme sumou do 2 400 eur

  • Žiadosti prijímame od 1. 4. 2018

Zamestnanecký program Euro k euru 2018


Program je určený na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunitách. Zmysluplné projekty podporíme sumou do 2 400 eur

  • Žiadosti prijímame od 1. 4. 2018

Cieľom grantovej výzvy je motivovať zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností k väčšej angažovanosti vo svojom okolí a zintenzívniť spoluprácu s neziskovým sektorom.

Zamestnanecký grantový program je v roku 2018 založený na darovaní 2 % dane z príjmu vybranej neziskovej organizácii a dobrovoľníctve zamestnancov banky.

O grant žiada zamestnanec Slovenskej sporiteľne spolu s mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá je registrovaná v Zozname prijímateľov 2 % pre rok 2018.

Oblasti podpory sú vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravie, občianska spoločnosť, šport, kultúra a životné prostredie.

Celé znenie grantovej výzvy je komunikované prostredníctvom interných komunikačných kanálov Slovenskej sporiteľne.

 

Kontaktná osoba v prípade projektu:

  • Lenka Križanová – 02/486 243 65
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť