#mamnato grant pre zamestnancov
Slovenskej sporiteľne 2018/2019


Prvý ročník grantového programu bol zameraný na podporu projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít. Podporených bolo 10 projektov, ktoré podali zamestnanci Slovenskej sporiteľne, v celkovej sume 50 tisíc eur.

Zámerom grantového programu bolo nájsť hrdinov – aktívne angažovaných zamestnancov Slovenskej sporiteľne, prípadne ich najbližších rodinných príslušníkov, ktorí v rámci svojho pôsobenia v iniciatívach či inovatívnych programoch neziskových organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života v lokálnej komunite, a tým prispievajú k pretváraniu našej krajiny.

Základné informácie o grante

  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne 7.8. – 3.10.2018 pre projekty s realizáciou v roku 2019,
  • oblasti podpory: rozvoj komunity – verejnoprospešné projekty so zameraním na vzdelávanie alebo kultúru, ochrana životného prostrediaaktívne využitie voľného času,
  • hodnotiaca komisia vybrala na podporu 10 projektov,
  • výška podpory: 5 000 eur/projekt.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: