#mamnato grant pre zamestnancov 2019/2020
Mesto blízke ľuďom

#mamnato grant pre zamestnancov 2019/2020
Mesto blízke ľuďom

Témou 2. ročníka ročníka grantového programu je Mesto blízke ľuďom. Zámerom bolo nájsť a podporiť verejnoprospešné, spoločensky zodpovedné projekty inovatívneho charakteru, ktoré prispejú ku kvalitatívnej zmene života v mestách, obciach a komunitách a za ktorými stoja zodpovední a aktívni dobrovoľníci – zamestnanci Slovenskej sporiteľne.

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla granty vo výške 5 000 eur na projekt. Spolu bolo podporených 10 zamestnaneckých projektov v celkovej výške 50 000 eur.

Základné informácie o grante

  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí v termíne 1. 10. – 31. 10. 2019 pre projekty s realizáciou v roku 2020,
  • oblasti podpory: Rozvoj životného prostredia a komunít, Inovácie v sociálnej oblasti a Komunitné vzdelávanie,
  • hodnotiaca komisia vybrala na podporu 10 projektov,
  • výška podpory: 5 000 eur/projekt.

Kontaktné osoby v prípade záujmu o konzultácie: