Dobrovoľníctvo zamestnancov

Nadácia Slovenskej sporiteľne spolu so Slovenskou sporiteľnou dlhodobo podporujú zamestnancov, aby spoločne pomáhali v komunitách, v ktorých žijú.

Vidíme dianie okolo nás, cítime zodpovednosť a počujeme tých, ktorí potrebujú našu pomoc v komunitách.

Aj preto od roku 2015 oficiálne podporujeme a vytvárame priestor na dobrovoľnícke aktivity medzi zamestnancami Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.

V roku 2016 viac ako 700 našich kolegov odpracovalo 5 632 dobrovoľníckych hodín. V roku 2017 to bolo 1 100 sporkárov, ktorým nebola ľahostajná pomoc ostatným.

Dobrovoľníci maľovali, vzdelávali, vysádzali lúku okolo budovy ústredia banky pre mestské včely, pomáhali pri organizovaní Dňa narcisov, venčili psov z útulkov a urobili ešte oveľa viac zmysluplných skutkov.

Medzi skalných nadšencov patrí náš kolega Miroslav Medveď z oddelenia analýz trhu, ktorý sa venuje dobrovoľníctvu už 11 rokov. Spolu s ďalšími kolegami sa snažia zachraňovať a obnovovať zrúcaninu druhého najväčšieho hradu na Slovensku – Hrad Lietava.

 

Hrad Lietava_ Dobrovoľníctvo zamestnancov_ Nadácia SLSP
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť