Dobrovoľníctvo zamestnancov SLSP


Nadácia Slovenskej sporiteľne spolu so Slovenskou sporiteľňou dlhodobo podporujú zamestnancov, aby pomáhali v komunitách, v ktorých žijú.

Od roku 2015 oficiálne podporujeme a vytvárame priestor na dobrovoľnícke aktivity medzi zamestnancami Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.

V roku 2016 sa do dobrovoľníctva zapojilo viac ako 700 našich kolegov. V roku 2017 počet sporkárov, ktorým nebola ľahostajná pomoc ostatným, prekročil 1100 a v roku 2018 ich bolo 1167.

Dobrovoľnícke aktivity zamestnancov sú rôznorodé, skupinové či individuálne. Niektorých sa opakovane zúčastňujú väčšie kolektívy – napr. pomoc pri verejnej zbierke počas Dňa narcisov alebo práce na záchrane zrúcaniny druhého najväčšieho slovenského hradu Lietava. Medzi typické obľúbené aktivity patria aj úpravy dvorov materských škôl a domovov sociálnych služieb, natieranie plotov a lavičiek, výsadba zelene, pomoc chorým deťom, ľuďom so znevýhodnením a ľuďom bez domova, upratovanie priestorov, čistenie povodia riek od odpadkov, venčenie psov z útulkov a iné zmysluplné veci.

Zamestnanci sa radi zapájajú aj do expertného dobrovoľníctva, najmä v oblasti finančného vzdelávania. Pravidelnou aktivitou, ktorú zastrešujeme počas školského roka, je expertné dobrovoľníctvo zamestnancov Slovenskej sporiteľne formou odborného lektorovania interaktívnej výstavy v inovatívnom centre finančného vzdelávania FLiP vo Viedni, kde naši kolegovia sprevádzajú školy zo Slovenska.