Životné prostredie


Naša starostlivosť o životné prostredie má rôzne podoby

V prvom ročníku grantového programu #mamnato nadácia podporila aj projekty z oblasti ochrany životného prostredia. Najviac SMS hlasov vo verejnom hlasovaní získal projekt výstavby útulku v Detve O psíčkovi a mačičke (Zvieratkovo SK). Podporená bola tiež iniciatíva komunity okolo občianskeho združenia NAD TÝM – Červená Studňa, ktorá prostredníctvom grantu zrenovovala hájovňu v sedle Červená studňa či projekt Živé sady (Gemerské grúne), v ktorom nadšenci oživili zanedbané poľné sady na Gemeri a v Malohonte v súlade s prírodou a ekologickou udržateľnosťou, usporiadali workshopy a zhromaždili fotografie a videá, ktoré pomôžu ľuďom pri pestovaní starých odrôd ovocných stromov z regiónu.

V rámci partnerstiev nadácia podporila projekt WhatCity – Circular City občianskeho združenia Punkt. Projekt mal za úlohu zmeniť uvažovanie o odpadoch ako o potenciálnych zdrojoch ich ďalšieho využitia. Odborného workshopu Mesto bez odpadu, ktorého témou bola cirkulárna ekonomika, sa zúčastnili zástupcovia samospráv 22 miest z celého Slovenska. Združenie tiež zorganizovalo 4 turnusy Exkurzie po miestach, kde končí náš odpad. Praktickým výsledkom projektu je Cirkulárna mapa Bratislavy v online podobe.

Oživiť, revitalizovať a premeniť dve bratislavské námestia na príjemné miesto pre obyvateľov hlavného mesta sa podarilo Aliancii Stará Tržnica v rámci podporeného projektu Živé námestie. V okolí Námestia SNP umiestnila Aliancia červené stoly a stoličky Sadni si!, o ktoré sa starajú miestne inštitúcie a prevádzky. Mobiliár sa požičiava na rôzne kultúrne, vzdelávacie, charitatívne a sociálne podujatia a vytvára tak funkčný a živý verejný priestor.

V roku 2019 nadácia bola generálnym partnerom už 17. ročníka celoslovenskej ankety Strom roka (Nadácia Ekopolis), ktorá upozorňuje na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudzuje záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety sa stala Oskoruša domáca, vysadená pravdepodobne ešte za čias Márie Terézie v Uzovskej Panici (okres Rimavská Sobota).

Foto: Marek Jančúch