Životné prostredie


Posilňujeme partnerstvá smerujúce k väčšej ochrane životného prostredia a ku aktívnemu zapojeniu ľudí do tejto témy.

Aj v roku 2018 sme boli generálnym partnerom už 16. ročníka celoslovenskej ankety Strom roka (Nadácia Ekopolis), ktorá upozorňuje na staré, vzácne či ohrozené stromy a podporuje záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety sa stala 235-ročná Lipa veľkolistá, ktorá rastie pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (okres Skalica).

Naša podpora smerovala aj projektu Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie na ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vytvorenie tzv. ostrovov biodiverzity. Podarilo sa im zrealizovať niekoľko účinných opatrení, ktoré prispeli k udržaniu rozmanitosti na vybraných lúkach západného a stredného Slovenska. O úspechu tejto aktivity svedčí skutočnosť, že sa sem začali vracať niekoľko desiatok rokov nevidené živočíšne a rastlinné druhy (rys ostrovid, dravé vtáctvo, vzácne druhy orchideí) a zároveň sme svedkami kvantitatívneho nárastu populácií vzácnych druhov ako je syseľ pasienkový.

S neziskovou organizáciou CEEV Živica sme v roku 2018 vytvorili Rozprávkovú včelnicu pre deti vo Zvolene so špeciálnymi úľmi s presklenými časťami, vďaka ktorým žiaci pozorujú život včiel bez otvárania úľa. Súčasťou projektu bol rozprávkový program so vzdelávacími pomôckami pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

V súčasnosti nie je v školských osnovách stredných škôl venovaný dostatočný priestor na tému zmena klímy. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme sa rozhodli prostredníctvom neformálneho vzdelávania priniesť už druhý rok projektom ENVIROvzdelávanie mladých danú problematiku na vybrané stredné školy. Je dôležité mladých ľudí vzdelávať, zapojiť ich do rozhodovania a ukázať im možnosti, ako i oni môžu prispieť k pozitívnej zmene.

6. ročník grantového programu Obce bližšie k vám bol zameraný aj na skvalitnenie životného prostredia. Spomedzi 15 podporených projektov sa podarilo vystavať koreňovú čističku vôd v Lúčine, zrevitalizovať park v Rakovej, či školskú záhradu v Spišskej Teplici.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť