Vianočná pomoc
jednorodičovským rodinám

Vianočná pomoc
jednorodičovským rodinám

Pomohli sme 150 jednorodičovským rodinám mať o trocha štedrejšiu vianočnú večeru


Jednorodičovské rodiny na Slovensku sú akoby neviditeľné. Prepadajú sociálnym systémom a mnohí si vôbec neuvedomujeme, aké to majú v skutočnosti ťažké. Deti žijúce v takýchto rodinách sa často stretávajú s existenčnými problémami, marginalizáciou v rámci kolektívu a pridruženými sociálnymi a zdravotnými problémami.

Počas pandémie sa väčšine takýchto rodín už aj tak ťažká situácia ešte zhoršila. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168-tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent.


Naša Nadácia Slovenskej sporiteľne sa preto rozhodla pripojiť k programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska a pomôcť tak zlepšovať životnú úroveň detí vyrastajúcich v rodinách iba s jedným rodičom. Cieľom Hodiny deťom je systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch takýchto detí a ich rodičov.

Zbierka Štedrá večera v Slovenskej sporiteľni

Od 29. novembra do 10. decembra 2021 mohli zamestnanci Slovenskej sporiteľne prispieť ľubovoľnou sumou na transparentný účet nadácie SK86 0900 0000 0051 8535 4712. Počas 11 dní vyzbierali sumu 8 674 eur na štedré večere v jednorodičovských rodinách na celom Slovensku. Do zbierky sa zapojilo 404 zamestnancov a 7 odborových organizácií Slovenskej sporiteľne.

Finančné príspevky nadácia premenila na darčekové karty v hodnote 50 € do potravinového reťazca, ktoré pred Vianocami doručí Nadácia pre deti Slovenska do 150 jednorodičovských rodín.

Zvyšné vyzbierané prostriedky Nadácia Slovenskej sporiteľne v novom roku bude matchovať a podľa aktuálnych potrieb ich rozdelí rodinám – či už na ďalší nákup potravín alebo na školské pomôcky. 

Prispejte aj vy
do verejnej zbierky
Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno

Prispejte aj vy
do verejnej zbierky
Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno