Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno

Sochám zima neublíži,
ľuďom bez domova áno

Cez zimu sa tešíme na teplo domova.
Nie všetci však majú toto šťastie.

Podporte organizácie OZ Vagus, Depaul Slovensko a Proti prúdu, ktoré pomáhajú v Bratislave prežiť ľuďom bez domova zimu. Každé vaše euro znásobíme až do výšky 15 000 eur.

Prispieť môžete ľubovoľnou sumou na transparentný účet zbierky

  • zoskenovaním QR kódu
  • cez payme
  • IBAN: SK59 0900 0000 0051 7842 8525

Pozrieť aktuálne vyzbieranú sumu

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje verejnú zbierku Sochám zima neublíži, ľuďom bez domova áno, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na pomoc ľuďom bez domova v Bratislave. Zbierka prebieha od 15. decembra 2021 do 28. februára 2022.

Prispieť môžete ľubovoľným darom na osobitný transparentný účet číslo SK59 0900 0000 0051 7842 8525, vedený v Slovenskej sporiteľni.

Výnos zbierky bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré v Bratislave pomáhajú ľuďom bez domova prežiť zimu.

Zbierka je registrovaná Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 000-2021-040833 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy a jej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.

Spoločne pomáhame tým, ktorí teplo domova nepoznajú. Ukážme im, že v tom nie sú sami

Vagus sa venuje pomoci ľuďom bez domova už viac ako 10 rokov. Prevádzkuje linku pomoci a terénnu sociálnu prácu a ponúka krízové byty.

Depaul prevádzkuje nocľahárne a útulky pre ľudí bez domova už od roku 2006.
Denne pomôžu viac ako 220 ľuďom
v núdzi.

Proti prúdu pomáha ľuďom za hranicou chudoby začleniť sa do spoločnosti už viac ako 20  rokov. Aj vďaka predaju časopisu Nota Bene tak majú z čoho žiť.