Šport


Od roku 2010 sme vybudovali 30 multifunkčných ihrísk na Slovensku a investovali tak približne 1,55 milióna eur.

V roku 2018 sme vybudovali ďalšie 2 multifunkčné ihriská – pri Základnej škole na Štúrovej ulici v Myjave a pri Materskej škole na Školskej ulici vo Svite. Od roku 2010 sme tak v rôznych regiónoch Slovenska investovali do výstavby 30 ihrísk približne 1,55 milióna eur. Všetky ihriská sme umiestnili v blízkosti školského areálu a slúžia nielen žiakom, ale mimo vyučovacích hodín sú celoročne prístupné aj rodičom a širšej verejnosti.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť