Šport


Pomáhame rozhýbať deti na školách

Najvýraznejšia podpora v oblasti rozvoja športovej kultúry smerovala v roku 2019 do projektu Športová akadémia Mateja Tótha. Tréneri akadémie zabezpečujú celoročnú športovú aktivitu pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Ide o všeobecnú pohybovú prípravu v záujmových krúžkoch, ktoré majú za cieľ suplovať znížený počet hodín telesnej výchovy. Grant nadácie prispel k fungovaniu týchto krúžkov približne na 40 materských a základných školách na celom Slovensku a k vyškoleniu 120 trénerov.