Sociálna pomoc


Podporujeme organizácie, ktoré poskytujú sociálnu pomoc ľuďom so znevýhodnením a pomáhajú chrániť zdravie.

V roku 2018 sme boli súčasťou 22. ročníka jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Vďaka našej podpore si mohol každý, kto cítil spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou, pripnúť žltý narcis. Oceňujeme, že sa organizácia stará okrem zbierky aj o prevenciu a osvetu verejnosti. Podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia, ale aj výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

V roku 2018 sme spoločne s nadáciou SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien otvorili nové Centrum včasnej intervencie v Trnave. Trnavský kraj ako jediný nemal na Slovensku službu včasnej intervencie a rodiny s deťmi dochádzali najmä do Bratislavy. Okrem rozbehnutia centra sme podporili aj odborné vzdelávanie 24 pracovníkov.

Počas charitatívneho Týždňa dobra v ústredí Slovenskej sporiteľne v Bratislave mohli zamestnanci banky rozhodnúť o výške podpory pre 3 vybrané Centrá včasnej intervencie (CVI). Spoločne sme tak pomohli vybaviť senzorickú miestnosť na rehabilitácie v CVI Banská Bystrica, upravili sme tréningový byt pre rodiny s deťmi pre CVI v Prešove, a zabezpečili sme odborné vzdelávanie špecializovaných poradcov, ktorí pracujú v CVI Bratislava.

Cieľom projektu organizácie Návrat Lepší štart pre Kukulíkov bolo poskytnúť opusteným novorodencom v nemocniciach praktickú okamžitú pomoc s využitím terapie dotykom. Ďalej sme rozšírili kufríky pre Kukulíkov do ďalších nemocníc a zabezpečili sme tlač 2 podporných publikácií.

Aj v tomto roku sme podporili integrované tancovanie v Tanečnom klube Danube, výstavbu vlastného bývania spojeného s finančným vzdelávaním v rómskych osadách na východnom Slovensku pod odbornou záštitou organizácie Projekt DOM.ov, potravinovú zbierku pre ľudí v ťažkých životných situáciách neziskovej organizácie Doma u Kapucínov, Centrum Natália v Hlohovci, ktoré zabezpečuje rehabilitáciu detí s mozgovou obrnou a mnohé ďalšie.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť