Občianska spoločnosť


Lokálni hrdinovia bojujú aj za občiansku spoločnosť

Prvý ročník grantového programu #mamnato ocenil aj projekty, prispievajúce k posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku.

Fungujúca štátna a verejná správa s iniciatívnymi, motivovanými a vzdelanými úradníkmi je jedným z dôležitých predpokladov modernizácie nášho štátu. Cieľom série besied Dobrá úradníčka (Univerzál) bolo predstaviť študentom Univerzity Komenského fungovanie štátnej a verejnej správy a možnosti, ktoré ponúka absolventom rôznych vysokoškolských študijných odborov.

Nadácia Milana Šimečku v rámci projektu Divadlom k otvorenosti nacvičila divadelné predstavenie spolu s cudzincami žijúcimi v Bratislave, citlivo akceptujúc postoje majority. Divadlo otvorilo dialóg s verejnosťou na tému diskriminácie a identity ľudí z iných krajín.

Projekt Mladí proti fašizmu (Nadácia otvorenej spoločnosti) zachytil kamerou výpovede pamätníkov holokaustu a historických udalostí mladšej histórie Slovenska. Následne sa uskutočnilo 15 rovesníckych prednášok na základných a stredných školách na témy otvoreného vládnutia, liberálnej demokracie a ochrany ľudských práv.

Už 16-krát sa Nadácia Slovenskej sporiteľne stala partnerom 20. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet (Človek v ohrození). Festival s témou „Stratení v súčasnosti“ bol otvorený dokumentom režisérky Zuzany Piussi – Ukradnutý štát. Na záverečnom slávnostnom ceremoniáli nadácia ocenila víťazný film v súťažnej sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva, v ktorej súťažilo desať filmov. Predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Štefan Máj odovzdal cenu režisérovi Pavlovi Pekarčíkovi za dokument Hluché dni, v ktorom zachytil príbehy snov siedmich nepočujúcich detí z rómskych osád.

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa už po štvrtý raz stala partnerom ocenenia Biela vrana (tichá voda). Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a súčasne pritom podstúpili riziko, príkorie, či zažili odsúdenie. Ocenenie za občiansku statočnosť dostali v nedeľu 17. novembra 2019 štyria ľudia: Mária Sisáková, ktorá si prehľadávaním katastra všimla podozrivé prevody pozemkov; Milan „Igor“ Hudák, jeden zo šestice zbitých Rómov v Moldave nad Bodvou a líder komunity, ktorá pomáha integrovať Rómov; Branislav Tvarožek, ktorý pre svoje demokratické a humanitné hodnoty trpel v oboch režimoch; a Eduard Marek, najstarší československý skaut, ktorý v duchu tejto filozofie pomáhal ostatným.

V rámci projektu Právna pomoc pre aktívnych (VIA IURIS) bola zabezpečená odborná právna pomoc jednotlivcom a občianskym iniciatívam v prípadoch obhajoby verejného záujmu, pri ochrane životného prostredia, kontrole používania verejných financií, či pri prístupe verejnosti k informáciám.

Foto: Ctibor Bachratý