Kultúra


Dlhodobo podporujeme divadelné umenie a rozvoj kultúry na Slovensku

Nadácia Slovenskej sporiteľne je už druhý rok súčasťou najznámejšej ceny odovzdávanej v oblasti divadelníctva na Slovensku – Divadelné ocenenia sezóny DOSKY (Asociácia súčasného divadla). Asociácia od roku 1996 udeľuje ceny za produkciu a herecké výkony v oblasti profesionálneho divadla, ktoré mali premiéru počas uplynulej sezóny.

Rozvoj kultúrneho vzdelania a kritického myslenia najmä u mladých ľudí je v dnešnej dobe kľúčový. Ocenenie DOSKY pomáha popularizovať divadlo, jednotlivé predstavenia a témy, ktorými práve tento druh umenia reflektuje súčasné dianie.

V roku 2019 nadácia naďalej spolupracovala s významnými divadelnými scénami na Slovensku – s Neziskovou organizáciou L plus S v Bratislave, Slovenským komorným divadlom Martin a Štátnym divadlom Košice.

Foto: Ctibor Bachratý