Stratégia nadácie


Pomáhame dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti
vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, sociálnej
pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia
v regiónoch celého Slovenska

Stratégia nadácie


Pomáhame dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia v regiónoch celého Slovenska

Našou hlavnou prioritou je podpora vzdelávania s dôrazom na posilňovanie finančnej gramotnosti.

V oblasti vzdelávania sme súčasťou mnohých významných celoslovenských vzdelávacích projektov. Dlhodobým cieľom nadácie je zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva na Slovensku. Do roku 2020 chceme priniesť na základné a stredné školy vlastný vzdelávací program zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry na Slovensku prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií a kritického myslenia.

Podporujeme tiež sociálnu inklúziu a sociálne inovácie. Chceme prispieť k zlepšeniu kvality života znevýhodnených skupín a k ich aktívnemu začleneniu do spoločnosti.

Naďalej podporujeme iniciatívy v oblasti kultúry, pomáhame ľuďom vytvárať predpoklady na aktívne trávenie voľného času, prispievame k ochrane životného prostredia. Sme tiež súčasťou projektov, ktoré posilňujú občiansku spoločnosť.

Naše sídlo je v Bratislave, pôsobíme po celom Slovensku. Náš cieľ dosahujeme formou podpory zmysluplných verejnoprospešných a inovatívnych projektov a iniciatív. Vytvárame dlhodobé partnerstvá, vyhlasujeme tematicky zamerané grantové programy.

V záujme udržiavania a zvyšovania etiky pri využívaní podielu asignovanej dane sa hlásime k etickému kódexu Asociácie firemných nadácií.

Dôležité dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť