História, poslanie a hodnoty

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje kultúru, vzdelávanie, vedu, šport, zdravie, ochranu životného prostredia.

Naším cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia.

NAŠE HODNOTY

 

Nadácia SLSP

Vidíme – Otvorenosť

Vidíme a sledujeme dianie okolo seba, sme otvorení novým myšlienkam a iniciatívam, vedieme otvorený dialóg.

Nadácia SLSP

Cítime – Zodpovednosť

Cítime zodpovednosť za spoločenský dopad projektov, ktoré podporujeme.

Nadácia SLSP

Počujeme – Solidaritu

Počúvame a počujeme, prejavujeme solidaritu s tými, ktorí to potrebujú, so slabšími a znevýhodnenými.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť