História, poslanie a hodnoty


Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru.

Naším cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Naše hodnoty

Nadácia SLSP

Vidíme – Otvorenosť

Vidíme a sledujeme dianie okolo seba, sme otvorení novým myšlienkam a iniciatívam, vedieme otvorený dialóg.

Nadácia SLSP

Cítime – Zodpovednosť

Cítime zodpovednosť za spoločenský dopad projektov, ktoré podporujeme.

Nadácia SLSP

Počujeme – Solidaritu

Počúvame a počujeme, prejavujeme solidaritu s tými, ktorí to potrebujú, so slabšími a znevýhodnenými.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť