Etika a transparentnosť


Prehľadné vizualizácie zdrojov príjmov a podielu
využitia prostriedkov z asignácie a databáza
udelených grantov a darov

Etika a transparentnosť


Prehľadné vizualizácie zdrojov príjmov a podielu využitia prostriedkov z asignácie a databáza udelených grantov a darov

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť