Kontakty Nadácie Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48

832 73 Bratislava

nadacia@slsp.sk

Informácie o grantových programoch:

Pavla Mašková – 02 / 486 26 318

Lenka Križanová – 02 / 486 24 365

Mária Gharib – 02 / 486 23 834

IČO: 30 856 868

DIČ: 202 194 5376

IBAN: SK48 0900 0000 0001 7904 8820