Podpor školu nápadom

Podporíme činnosť študentských médií, publikačnú činnosť a iné študentské projekty pre širokú verejnosť.

 • činnosť školskej televízie, rádia alebo časopisu
 • vydanie skrípt či odbornej študijnej literatúry pre študentov
 • maximálna výška grantu 3 000 eur na projekt

Dobré nápady, ktoré pomôžu tvojej škole, odmeníme 10-krát po 3 000 eur.

Základné informácie o grante

 • podpora vzdelávania prostredníctvom študentských médií, publikačnej činnosti a iných zmysluplných projektov, ktoré sú určené pre širokú verejnosť
 • oprávnení žiadatelia sú slovenské vysoké školy a univerzity a študentské organizácie a združenie študentov, ktoré sú aktívne pri školách
 • max. výška grantu je 3 000 eur/projekt
 • posielanie žiadostí od 17. 10. 2016 do 15. 6. 2017
 • projekty sa priebežne hodnotia k termínom: 31. 12. 2016, 31 .3. 2017, 30. 6. 2017
 • k danému termínu budú automaticky podporené 3 projekty s najväčším počtom hlasov
 • jeden z hlasujúcich vyhrá iPad mini
 • projekty a hlasovanie prebieha na stránke www.space.sk/vsprojekty
 • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve                     

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

 

Dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť