Partnerstvá


Súčasťou aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne je aj dlhodobá podpora malých aj väčších, regionálnych i celoslovensky pôsobiacich neziskových organizácií. Vďaka činnosti neziskových organizácií, ktoré Nadácia Slovenskej sporiteľne priamo oslovuje, prispievame k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti.