Otvorený grantový program


Grantový program bol určený na podporu verejnoprospešných projektov z oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, zdravia, občianskej spoločnosti, kultúry, športu, vedy a výskumu.

V roku 2017 prebehol posledný ročník Otvoreného grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Program bol určený na podporu verejnoprospešných projektov zo všetkých oblastí (vzdelávanie, sociálna pomoc, zdravie, občianska spoločnosť, kultúra, šport, veda a výskum). V roku 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila v rámci tohto programu 65 projektov v celkovej výške viac ako 220 000 eur.

Základné informácie o grante

  • oprávnenými žiadateľmi v roku 2017 boli neziskové a mimovládne organizácie, materské a stredné školy, športové kluby (pre obce a mestá, základné a vysoké školy boli v roku 2017 Nadáciou Slovenskej sporiteľne vyhlásené iné grantové programy),
  • program bol otvorený pre podávanie žiadostí od 1.3. do 31.5.2017,
  • výška požadovanej podpory nebola ohraničená,
  • finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte nebola povinná.

Kontaktné osoby v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: