Dron ako strážca, cirkulárna móda
či nový ovocný sad.

Nadácia Slovenskej sporiteľne
opäť venuje štvrť milióna eur
na zelené riešenia a inovácie

Dron ako strážca, cirkulárna móda
či nový ovocný sad.

Nadácia Slovenskej sporiteľne opäť
venuje štvrť milióna eur
na zelené riešenia a inovácie